Kvalita

 

 

Principy politiky kvality

V kontextu a strategickými záměry skupiny Lachant Spring neustále zvyšujeme efektivnost systému managementu kvality.

 

Zaměření na zákazníka

Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků

Plnění požadavků a očekávání naších zákazníků

 

Trvalý rozvoj zaměstnanců a spolupráce s nimi

Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků

Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti

Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace

Procesní přístup

Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů

Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a stanovení jasných zodpovědností a pravomocí pro řízení procesů

Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů

Systémový přístup

Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování  systému managementu kvality podle normy ISO 9001 vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran.

Neustále zlepšování

Neustále zlepšování výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření

 

Naše certifikáty


Produkty a výrobní procesy odpovídají několika normám:
ISO 9001 (28 & 77)
ISO EN 9100 (Stáhnout certifikát zde)
IATF 16949 (Stáhnout certifikát zde IATF (pdf) : 28  77  03  CZ)
JISQ 9100 : 2004

Měření a kvalita

Skupina Lachant Spring rovněž investuje do výkonných kontrolních měřicích nástrojů, jako např. kamery 2 D a 3D.

Naše týmy užívají nejmodernější metody:

  • 5S
  • SMED
  • Kaizen
  • Lean Manufacturing
  • Kanban