ressorts-fils-02.jpg

Video :  Výroba tlačných pružin

Video : Výroba zkrutných pružin

Pružiny z drátu

Vývoj a výroba přesných pružin a tvarovaných drátů

Našim klientům nabízíme služby na evropské úrovni, mimo jiné i díky naší pobočce v České republice.

Strojový park

Lachant Spring je pro zpracování drátů vybavena cca 100 stroji, z nichž je většina CNC. K dispozici jsou stroje:

 • 20 pro výrobu tlačných pružin
 • 14 pro zkrutné pružiny
 • 40 trakčních
 • 12 brusek pro obrábění závěrných závitů

 

Naše oddělení kontroly disponuje stroji s 2D kamerami, siloměry a měřiči zkrutných momentů s PC řízením, měřícími mikroskopy i projektory profilů, které umožňují kontrolovat správné provedení pružiny včetně rozměrů.

Naše výroba

Výroba je různorodá a odpovídá požadavkům klientů v různých sektorech:

Vyrábíme dle výkresů pružiny z oceli s vysokým obsahem uhlíku a z nerezi:

Vyrábíme pružiny od prototypů až po velké série.

Naše produkty

Skupina Lachant Spring vyrábí různé typy pružin:

Tlačné pružiny

Skupina Lachant Spring vyrábí tlačné pružiny dle výkresů pro téměř všechny sektory.

Dle vašich požadavků, skupina vyrobí pružiny od prototypů až po velké série:

 • ve velkých sériích>> od Ø 0.1 do 6 mm
 • v malých sériích>> Ø až do  14 mm

Spirálové pružiny

Skupina Lachant Spring vyrábí spirálové pružiny dle výkresů pro téměř všechny sektory.

Dle vašich požadavků, skupina vyrobí pružiny od prototypů až po velké série:

 • ve velkých sériích >> od 0.30 do 6 mm (s různým zakončením)
 • v malých sériích >> Ø až do 14 mm (s různým zakončením)

Zkrutné pružiny

Skupina Lachant Spring  vyrábí zkrutné pružiny dle výkresů pro téměř všechny sektory.

Dle vašich požadavků, skupina vyrobí pružiny od prototypů až po velké série:

 • ve velkých sériích >> od Ø 0.30 do 6 mm (s různým zakončením)
 • v malých sériích >> Ø až do 14 mm (s různým zakončením)

Tažné pružiny

Skupina Lachant Spring vyrábí tažné pružiny dle výkresů pro téměř všechny sektory.

Dle vašich požadavků, skupina vyrobí pružiny od prototypů až po velké série:

 • ve velkých sériích>> Ø od 0.15 do 3.2 mm (se zakončením: německé,anglické oko, hákové proloužené oko)
 • v malých sériích>> Ø až do 3.2 mm (s kroužky jako zakončením)

Tvarované dráty

Skupina Lachant Spring vyrábí tvarované dráty dle výkresů pro téměř všechny sektory.

Dle vašich požadavků, skupina vyrobí pružiny od prototypů až po velké série:

 • ve velkých sériích >> od Ø 0.30 do 6 mm (s různým zakončením)
 • v malých sériích >> Ø až do 14 mm (s různým zakončením)

 

Jedna z předností skupiny je její odbornost v povrchové úpravě kovů: máme zaintegrovanou linku na kalení a na martenzitické kalení.

Povrchová úprava nízkou teplotou 
Princip této povrchové úpravy spočívá v přeměně struktury na obráběném dílu. Mimojiné to umožní zlepšit tvrdost, omezí elasticitu; díky tomuto principu lze snadněji upravit tvar kovu, vylepší se též jeho vlastnosti. Povrchová úprava, stejně jako leštění, shot peening mají význam, co se týká problémů se zbytky.
Povrchová úprava vysokou teplotou 
Metoda užívaná k přeměně fyzického a někdy chemického složení materiálu.  Kalení spočívá v ponoření teplého materiálu do chladnější lázně, aby tak získal jiné vlastnosti. Ohřátí indukcí umožňuje nechat ztvrdout jen některé části. Karbonitridace zase zvýší tvrdost kovového povrchu.

 

Na našich pružinách lze provést následující úpravy: